Ingrediëntenbenaming Inloggen
 
Skip Navigation LinksVeelgestelde vragen

1.  Voor wie is de databank SpecsPlaza bestemd?
2.  Welke informatie geeft SpecsPlaza?
3.  Hoe werkt SpecsPlaza voor leveranciers?
4.  Hoe werkt SpecsPlaza voor afnemers?
5.  Hoe is de toegang tot specificaties geregeld?
6.  In hoeverre geeft SpecsPlaza garanties voor een juist etiket?
7. Is de databank gereed voor gebruik?
8. Is een geautomatiseerde koppeling met SpecsPlaza mogelijk?
9. Wat te doen als u een specificatie mist of geen inzage krijgt?
10. Controleert SpecsPlaza de door leveranciers ingevoerde specificaties?
11. Ik ben leverancier en wil graag een specificatie updaten. Hoe doe ik dit?
12.Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat nu?
13. Hoe kan ik zien of mijn leverancier zijn specificaties op SpecsPlaza heeft staan?
14. Ik ben leverancier en mis een ingrediënt op de standaard ingrediëntenbenaminglijst.
15. Ik ben leverancier en zie een rood kruis achter mijn specificatie staan, wat houdt dit in?
16. Ik ben afnemer en mijn leverancier heeft mij net geautoriseerd voor zijn producten. In mijn software kan ik zijn specificaties echter nog niet inzien. Hoe kan dit?
17. Ik ben een leverancier en ik wil graag mijn artikelnummer wijzigen, kan dat?
18. Welke versie van een specificatie moet ik gebruiken voor mijn etiket?

1.  Voor wie is de databank SpecsPlaza bestemd?
SpecsPlaza is voor meelfabrikanten, producenten van bakkerijgrondstoffen, industriële bakkers en ambachtelijke bakkers. Het is een hulpmiddel om gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen veilig te uniformeren. Leveranciers aan bakkerijen zijn volgens EU-regelgeving namelijk verplicht om productspecificaties aan hun afnemers beschikbaar te stellen.

Deelname aan SpecsPlaza is niet verplicht. Uiteraard hebben bedrijven de vrijheid om productspecificaties op een andere wijze aan hun afnemers beschikbaar te stellen. Op de website worden de namen van producenten geplaatst die vijf of meer actieve specificaties in de databank hebben staan. Mist u leveranciers of bepaalde specificaties van deelnemende leveranciers? Neem dan contact op met de betreffende leverancier. In SpecsPlaza zijn de contactgegevens van deelnemende leveranciers beschikbaar.

2.  Welke informatie geeft SpecsPlaza?
SpecsPlaza is bedoeld om het de ondernemer zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo is de databank actueel, flexibel, neutraal en dekkend voor alle grondstoffen. Bovendien volgt SpecsPlaza de wetgeving en is het laagdrempelig ingericht. De eerste module van SpecsPlaza biedt de mogelijkheid om de vijf verplichte items van de basisspecificatie in te voeren en te beheren:
• de juiste ingrediëntenbenaming en -declaratie;
• allergeneninformatie (EU allergenen + LEDA allergenen);
• procentuele vermelding van ingrediënten;
• informatie over genetisch gemodificeerde organismen;
• informatie over doorstraalde waren
• informatie over de voedingswaarde

Daarnaast bevat SpecsPlaza de mogelijkheid om ook informatie uit te wisselen die niet warenwettelijk verplicht is. Het gaat hier om:
• algemene informatie over het product;
• claims, bijvoorbeeld vezelrijk of vetarm;
• kenmerken betreffende levensovertuiging, bijvoorbeeld halal of kosher;
• productkenmerken, zoals fysische, chemische, microbiologische of sensorische eigenschappen;
• procesinformatie, wanneer een product bijvoorbeeld metaaldetectie heeft ondergaan of is gezeefd;
• houdbaarheid en bewaarcondities voor ongekoelde producten;
• uitgebreide verpakkingsinformatie;
• leveranciersinformatie;
• informatie over voedselveiligheidssystemen (certificaten);
• herkomst van ingrediënten, bijvoorbeeld uit welk land het ingrediënt afkomstig is.

SpecsPlaza streeft ernaar om de kwaliteit van de gegevens in de databank zo hoog mogelijk te houden. De SpecsPlaza-servicedesk bekijkt alle specificaties om na te gaan of deze aan de wettelijke eisen voldoen. In SpecsPlaza is voor leveranciers direct zichtbaar of een specificatie gecontroleerd is. De servicedesk heeft een adviserende rol; de leverancier blijft verantwoordelijk voor de correcte invoer van de specificatie.

3.  Hoe werkt SpecsPlaza voor leveranciers?
Bedrijven kunnen productspecificaties op twee manieren aanleveren aan SpecsPlaza:
• zelf invoeren na inloggen via een leveranciersaccount op www.specsplaza.nl
• aanleveren via XML

Bij het afsluiten van een abonnement geeft de leverancier aan welke keuze wordt gemaakt.
Leveranciers kunnen SpecsPlaza ook gebruiken voor onderlinge informatie-uitwisseling. Bij aanmelding ontvangt een leverancier namelijk zowel een leveranciersaccount als een afnemersaccount. Met het afnemersaccount kan de leverancier informatie van andere leveranciers ontvangen (bijvoorbeeld wanneer ingrediënten of grondstoffen van deze leveranciers worden gebruikt), Verder kan een leverancier daarmee zien hoe de eigen specificaties voor de afnemer beschikbaar worden gesteld. Een collega-leverancier of afnemer kan een specificatie alleen inzien met toestemming van de eigenaar van de specificatie. Wie meer wil weten kijkt in de SpecsPlaza-handleiding voor leveranciers.

4.  Hoe werkt SpecsPlaza voor afnemers?
Bakkers kunnen SpecsPlaza op twee manieren gebruiken voor de samenstelling van een etiket:
• rechtstreeks inloggen in de databank via specsplaza.nl, waarna de productspecificatie in PDF-formaat is op te vragen. Bakkers maken vervolgens zelf de berekening voor het etiket. De procentuele samenstelling van een grondstof is alleen in leesbare tekst te zien als de leverancier dit heeft toegestaan;
• het opvragen van productspecificaties met behulp van etiketterings- of bakkerijsoftware. De software stelt vervolgens aan de hand van een receptuur het etiket samen. Kijk in het overzicht deelnemende softwareleveranciers welke pakketten zijn gekoppeld met SpecsPlaza.
In beide gevallen geldt als voorwaarde dat de meelfabrikant of leverancier van bakkerijgrondstoffen aan de gebruiker toegang moet hebben verleend tot zijn productspecificaties. Wie meer wil weten kijkt in de SpecsPlaza-handleiding voor afnemers.

5.  Hoe is de toegang tot specificaties geregeld?
De eigenaar van de specificatie (de leverancier) bepaalt zelf wie toegang heeft tot zijn specificatie. Standaard geldt dat in SpecsPlaza iedereen de specificatie mag zien. De databank kent echter de mogelijkheid specifieke gebruikers te benoemen. Bij elke specificatie kan de eigenaar aangeven of de specificatie voor een beperkte (benoemde) groep zichtbaar is. Anderen zijn dan uitgesloten. 

6.  In hoeverre geeft SpecsPlaza garanties voor een juist etiket?
De leverancier is verantwoordelijk voor een correcte specificatie in de databank. Bakkers kunnen deze ophalen met bakkerijsoftware, om het etiket op basis van een receptuur/baklijst samen te stellen. De leverancier van deze bakkerijsoftware moet borgen dat een correcte receptuur leidt tot een correct etiket. SpecsPlaza maakt dus zelf geen etiket; dat doet de bakkerij- of etiketteersoftware.
Softwareleveranciers doen al het mogelijke om een conceptetiket aan te bieden dat correct is en aan de wettelijke eisen voldoet. Echter, de bakker is zelf verantwoordelijk voor het juiste etiket. De meeste bakkerijsoftwarepakketten hebben daarom de mogelijkheid dat bakkers handmatig het etiket kunnen aanpassen.

Om de kwaliteit van de informatie in SpecsPlaza - en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van een etiket - te verbeteren, kent de databank uniforme ingrediëntenbenamingen.

7. Is de databank gereed voor gebruik?
Ja. Bakkers en leveranciers kunnen de databank gebruiken om productspecificaties aan te bieden dan wel op te vragen. Inmiddels hebben ruim 90 meelfabrikanten en leveranciers van bakkerijgrondstoffen de databank gevuld met productspecificaties. Dit zijn voor een groot deel samengestelde grondstoffen. SpecsPlaza is daarmee vertegenwoordigd in alle groepen van bakkerijgrondstoffen. In het overzicht deelnemende leveranciers, ziet u welke bedrijven vijf of meer specificaties in de databank inzichtelijk hebben gemaakt voor hun afnemers.

8. Is een geautomatiseerde koppeling met SpecsPlaza mogelijk?
Ja. Leveranciers en afnemers kunnen een XML-koppeling leggen met de ingrediëntendatabank. Hierdoor kan een bedrijf productspecificaties in SpecsPlaza geautomatiseerd aanleveren en onderhouden vanuit de eigen bedrijfsdatabase. Dit kan vooral voor bedrijven die veel specificaties in hun eigen database hebben of nodig hebben, aanzienlijk werk besparen. Het onderhoud van de specificaties hoeft maar op één plaats te gebeuren. Specificatiewijzigingen worden vervolgens automatisch doorgestuurd naar SpecsPlaza. Bedrijven die interesse hebben in een XML-koppeling kunnen contact opnemen met de servicedesk via specsplaza@foodbase.nl. Zij moeten dan eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Vervolgens ontvangt u de documentatie die nodig is om een geautomatiseerde koppeling mogelijk te maken. De kosten voor eventuele inhoudelijke ondersteuning komen voor rekening van de aanvrager.

9. Wat te doen als u een specificatie mist of geen inzage krijgt?
Is een leverancier wel deelnemer aan SpecsPlaza en is de specificatie van een bepaald product wel opgenomen in SpecsPlaza, maar heeft u geen toegang tot de specificatie? In dat geval heeft de leverancier u niet geautoriseerd om de specificatie in te zien. Als u deze specificatie nodig heeft, kunt u met de E-mailfunctie in het afnemersoverzicht de leverancier vragen u toegang te verlenen.

Neemt een leverancier wel deel, maar mist u als bakker niettemin een specificatie van deze leverancier, dan kunt u het volgende doen. Met behulp van de E-mailfunctie in het afnemersoverzicht (u kunt hiervoor dan een willekeurige specificatie van deze leverancier gebruiken) kunt u de leverancier vragen ook de specificatie van het product dat u mist in SpecsPlaza op te nemen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze via specsplaza@foodbase.nl naar de servicedesk te sturen? U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord!

10. Controleert SpecsPlaza de door leveranciers ingevoerde specificaties?
Uitgangspunt is dat de leverancier verantwoordelijk is voor zijn specificaties. SpecsPlaza zal daarom nooit zelf wijzigingen aanbrengen in specificaties. Wel voert SpecsPlaza controles uit op de geloofwaardigheid van een specificatie en geeft adviezen aan de leverancier hierover. Geeft een leverancier in zijn specificatie bijvoorbeeld aan dat er sprake is van een vegetarisch product terwijl uit de samenstelling blijkt dat het product dierlijke ingrediënten bevat, dan zal SpecsPlaza de leverancier hierop wijzen. Het is vervolgens aan de leverancier of hij het advies overneemt danwel naast zich neerlegt.

11. Ik ben leverancier en wil graag een specificatie updaten. Hoe doe ik dit?
Om wijzigingen aan te brengen in een bestaande specificatie dient u een nieuwe versie te maken. U opent de gewenste specificatie vanuit het overzicht en klikt op Versies. In het nieuwe tabblad kunt u er voor kiezen om een kopie van de huidige versie te bewerken of een lege versie te maken en deze helemaal opnieuw in te vullen.

12. Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat nu?
Indien u uw gebruikersnaam nog weet, kunt u deze invullen in het inlogscherm en vervolgens op “Wachtwoord vergeten” klikken. U krijgt nu een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Indien u ook uw gebruikersnaam bent vergeten, kunt u contact opnemen met de helpdesk.

13. Hoe kan ik zien of mijn leverancier zijn specificaties op SpecsPlaza heeft staan?
Onder de link “Over Specsplaza” aan de linkerkant van onze homepage kunt u een overzicht vinden van alle deelnemende leveranciers met minimaal 5 actieve specificaties.

14. Ik ben leverancier en mis een ingrediënt op de standaard ingrediëntenbenaminglijst.
U kunt een aanvraag indienen via het reactieformulier SpecsPlaza Uniforme Ingrediëntenlijst. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een speciaal daartoe ingestelde commissie en u ontvangt binnen enkele dagen een terugkoppeling hierover.

15. Ik ben leverancier en zie een rood kruis achter mijn specificatie staan, wat houdt dit in?
Een rood kruis achter uw specificatie kan 2 dingen betekenen. Wij hebben uw specificatie nog niet gecontroleerd, of wij hebben er een opmerking bij geplaatst. Als u de specificatie opent, kunt u de controlestatus inzien en de eventueel gemaakte opmerking nalezen. De controlestatus heeft geen effect op de zichtbaarheid van uw specificatie voor uw afnemers.

16. Ik ben afnemer en mijn leverancier heeft mij net geautoriseerd voor zijn producten. In mijn software kan ik zijn specificaties echter nog niet inzien. Hoe kan dit?
Nadat de leverancier u heeft geautoriseerd, dient u uw software opnieuw te laten synchroniseren. Hierna zullen de specificaties wel zichtbaar zijn in uw systeem.

17. Ik ben leverancier en ik wil graag een artikelnummer wijzigen, kan dat?
Nee, dat is niet mogelijk en bovendien zeer ongewenst. De combinatie van artikelnummer en leverancier is uniek voor elk artikel en van cruciaal belang voor het elektronisch overhalen van gegevens over een artikel. Als u een artikel opnieuw invoert en daar een ander artikelnummer aan geeft is de afnemer zijn koppeling met het betreffende artikel dus kwijt. Er moet dan handmatig een nieuwe koppeling worden gemaakt en dat is heel veel (uitzoek)werk. Mocht het om wat voor reden toch nodig zijn een nieuw artikelnummer aan een bepaald product te koppelen, informeer dan uw afnemers hierover. Geef aan welke artikelen een nieuw nummer hebben gekregen en wat de oude en de nieuwe nummers zijn.

18. Welke versie van een specificatie moet ik gebruiken voor mijn etiket?
Maak bij voorkeur gebruik van de meest recente (actieve) versie. De versie dus met het hoogste nummer. Check wel - als een product al lang in het magazijn ligt - of deze informatie ook inderdaad van toepassing is op dit (oude) product.