Ingrediëntenbenaming Inloggen
 
Skip Navigation LinksOver SpecsPlazaSpecsPlaza is de ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. SpecsPlaza stroomlijnt de informatie-uitwisseling over de samenstelling van grond- en hulpstoffen. De databank voorkomt dat producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en dat bakkers voor hun gegevens te rade moeten gaan bij meerdere bronnen. Dit bespaart deelnemers aan SpecsPlaza een hoop rompslomp en dus tijd en geld.

Veranderde etiketteringsregels

Sinds 13 december 2014 is er voor u als ondernemer veel veranderd op het gebied van de informatievoorziening over uw producten door de inwerkingtreding van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De informatie van SpecsPlaza is op deze nieuwe regels afgestemd. Ook de daarmee gekoppelde softwarepakketten zijn aangepast. Dit helpt u dus aan de veranderende eisen te kunnen (blijven) voldoen. Enkele belangrijke aandachtspunten:
 
• Specifieke voorschriften inzake de leesbaarheid van verplichte informatie (minimale lettergrootte)
• Nieuwe eisen aan informatie over allergene stoffen (informatieplicht ook voor niet-voorverpakte producten; accentuering (afwijkend lettertype) op etiketten van voorverpakte producten)
• Voedingswaardedeclaratie is voor veel meer producten verplicht geworden en de inhoud en volgorde veranderden
• De bron van plantaardige olie en plantaardig vet moet worden vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie)
• Bij verkoop op afstand (webwinkel) moet alle verplichte informatie via de website gegeven worden, behalve de houdbaarheidsdatum.

Initiatiefnemers

SpecsPlaza is een initiatief van de gehele bakkerijketen: maalindustrie, bakkerijgrondstoffenindustrie, de bakkerijgrondstoffenhandel en de industriële en ambachtelijke bakkerij. De betrokken organisaties zijn: de (inmiddels opgeheven) Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (NVM), de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (NEBAFA), de Nederlandse Vereniging van Distributeurs in Bakkerijgrondstoffen (NVDB), de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) en de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV). Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) is vanaf het begin als onafhankelijk kennis- en adviescentrum voor de bakkerijsector nauw betrokken bij deze portal. 

Sinds januari 2014 draagt NBC zorg voor de realisatie en het beheer van SpecsPlaza. Rovecom Q-ray in Wageningen heeft de databank gebouwd en is een van de ICT-partners van NBC. Sinds 1 oktober 2020 valt SpecsPlaza onder NBC/FoodBase, wat tot uiting komt in het nieuwe logo en de nieuwe kleurstelling. Ook de frontoffice van SpecsPlaza, waaronder de servicedesk, wordt verzorgd door FoodBase.