Ingrediëntenbenaming Inloggen
 
Skip Navigation LinksAbout SpecsPlaza

SpecsPlaza is de ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. SpecsPlaza stroomlijnt de informatie-uitwisseling over de samenstelling van grond- en hulpstoffen. De databank voorkomt dat producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en dat bakkers voor hun gegevens te rade moeten gaan bij meerdere bronnen. Dit bespaart deelnemers aan SpecsPlaza een hoop rompslomp en dus tijd en geld.

Veranderde etiketteringsregels
Sinds 13 december 2014 is er voor u als ondernemer veel veranderd op het gebied van de informatievoorziening over uw producten door de inwerkingtreding van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De informatie van SpecsPlaza is op deze nieuwe regels afgestemd. Ook de daarmee gekoppelde softwarepakketten zijn aangepast. Dit helpt u dus aan de veranderende eisen te kunnen (blijven) voldoen. Enkele belangrijke aandachtspunten:
 
• Specifieke voorschriften inzake de leesbaarheid van verplichte informatie (minimale lettergrootte)
• Nieuwe eisen aan informatie over allergene stoffen (informatieplicht ook voor niet-voorverpakte producten; accentuering (afwijkend lettertype) op etiketten van voorverpakte producten)
• Voedingswaardedeclaratie wordt voor veel meer producten verplicht en de inhoud en volgorde veranderen
• De bron van plantaardige olie en plantaardig vet moet worden vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie)
• Bij verkoop op afstand (webwinkel) moet alle verplichte informatie via de website gegeven worden.