Ingrediëntenbenaming Inloggen
 
Skip Navigation LinksGebruikershandleidingen


Uniforme ingrediëntenbenamingen
SpecsPlaza heeft een lijst met uniforme ingrediëntenbenamingen. De lijst bevat ruim 1400 uniforme benamingen voor bakkerij ingrediënten. Toepassing van deze namen voorkomt dat een bakker hetzelfde ingrediënt twee maal op het etiket krijgt, als gevolg van een verschillende spel- of schrijfwijze (zoals 'zout' en 'keukenzout'). Dit voorkomt dat de bakker de tekst voor het etiket nog handmatig moet aanpassen. Bovendien maken uniforme ingrediëntenbenamingen het voor de bakkerijsoftware gemakkelijker om te rekenen met de gewichtsaandelen van ingrediënten. Zo wordt de informatie-uitwisseling tussen leverancier en afnemer via SpecsPlaza een stuk eenvoudiger.

De meest actuele lijst met uniforme ingrediëntenbenamingen is te raadplegen via specsplaza.nl. Leveranciers die specificaties invoeren en/of valideren wordt geadviseerd de benamingen te hanteren, zoals die in de lijst zijn opgenomen. De lijst is ingebouwd in de databank, zodat SpecsPlaza geautomatiseerde ondersteuning biedt bij het uniform invoeren van specificaties. Reeds ingevoerde specificaties kunnen eenvoudig worden aangepast (zie voor meer informatie de gebruikershandleiding voor leveranciers).

De lijst met uniforme ingrediëntenbenaming is een unieke lijst, die is voortgekomen uit de bundeling van expertise vanuit de gehele bakkerijketen. Mede dankzij een synoniemenlijst kan de lijst met uniforme ingrediënten de deelnemende bedrijven uiteindelijk veel werk uit handen nemen. De lijst is nadrukkelijk niet statisch. Het staat ieder bedrijf open om aanvullingen of wijzigingen aan te kaarten. U kunt hiervoor gebruik maken van het reactieformulier SpecsPlaza-uniforme ingrediëntenlijst. Een deskundigencommissie beoordeelt het aanvullings- of wijzigingsverzoek en koppelt de uitkomst binnen maximaal twaalf werkdagen terug aan de indiener.

Hier vindt u de Handleiding gebruik uniforme ingrediëntenbenaming

Hier vindt u Reactieformulier SpecsPlaza Uniforme Ingrediëntenlijst

Handleiding gebruik SpecsPlaza voor leveranciers

Hier vindt u de gebruikershandleiding voor leveranciers van grondstoffen.

Van deze handleiding is ook een verkorte versie beschikbaar waarin een overzicht wordt gegeven van de tabbladen en velden welke verplicht gevuld moeten worden in SpecsPlaza om een specificatie te kunnen valideren. Per tabblad en menu-optie wordt aangegeven of er verplichte velden zijn en zo ja, welke dan. Als er "optioneel" staat is aangegeven welke velden minimaal gevuld moeten worden om de gegevens op de kunnen slaan als een leverancier voor deze optie kiest.

Handleiding gebruik SpecsPlaza voor afnemers

Hier vindt u de gebruikershandleiding voor afnemers van grondstoffen

Documentatie SpecsPlaza - veldnamen en webservices
We hebben een overzicht gemaakt van veldnamen, veldeigenschappen en de relatie met de XML- webservices. Dit overzicht is te downloaden als een printversie (pagina's op A3-formaat die 2-aan-2 achter elkaar gelegd kunnen worden) en als schermversie (alle kolommen op 1 pagina). De schermversie kan uitvergroot worden en er kan doorheen genavigeerd worden met behulp van de schuifbalken.