Ingrediëntenbenaming Inloggen
 
Skip Navigation LinksWie doen er mee?Leveranciers van bakkerijgrondstoffen en -producten

Onder deze link treft u een overzicht aan van leveranciers van bakkerijgrondstoffen en -producten die vijf of meer actieve specificaties op SpecsPlaza hebben staan (bijgewerkt op 3 juni 2024).

Neemt uw leverancier nog niet deel aan SpecsPlaza? Stuur deze dan een verzoek om zich alsnog aan te melden. Een voorbeeldtekst die u hiervoor kunt gebruiken vindt u hier. Een dergelijk verzoek kunt u zowel elektronisch (per mail of eventueel via een contactformulier op de website van de leverancier) als per post indienen.

Deelnemende softwareleveranciers voor de bakkerij
Bakkers die SpecsPlaza gebruiken kunnen dit onder meer doen via bakkerij- of etiketteringssoftware. Zes aanbieders van bakkerijsoftware hebben hun pakket gekoppeld aan de ingrediëntendatabank:


De belangrijkste kenmerken van de softwarepakketten van deze aanbieders zijn samengevat in een tabel. Mist u een pakket? Neem dan contact op met de Servicedesk van SpecsPlaza via specsplaza@foodbase.nl of bel: (+)31 (0)317 471250.

Hebt u geen bakkerij- of etiketteringssoftware, maar wilt u toch gebruikmaken van SpecsPlaza? Dat kan. U kunt uit de databank PDF-bestanden opslaan en printen. U maakt vervolgens zelf de berekening die nodig is voor een juist etiket.

Koppeling tussen ERP-systeem en SpecsPlaza
Er is nu ook een koppeling tussen SpecsPlaza en AFAS Profit (ERP-system voor industriële bakkerijen). Daarmee wordt het controleren en verwerken van wijzigingen in grondstoffen aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op voor de kwaliteitsmedewerkers vergeleken met de handmatige check. Bovendien is de kans op fouten aanmerkelijk kleiner. In de nieuwsbrief van 10 februari 2017 leest u er meer over.

   • AFAS Profit (gerealiseerd door Ecobit)

ICT-dienstverleners die koppelingen realiseren tussen ict-systemen van leveranciers en SpecsPlaza
Leveranciers kunnen door middel van een XML-koppeling direct gegevens uitwisselen tussen hun eigen ict-systemen en SpecsPlaza. Hieronder volgen leveranciers die deze koppeling voor één of meer deelnemers aan SpecsPlaza hebben gerealiseerd:

  • Rovecom Q-ray (Rovecom Q-ray maakt maatwerk koppelingen tussen uw productspecificatie-database en SpecsPlaza)

Nieuwe leveranciers van software

Wilt u via XML gegevens in gaan sturen ten behoeve van leveranciers of gegevens uit de database onttrekken ten behoeve van afnemers dan dient u eerst een geheimhoudingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Mailt u deze ingevulde verklaring aan specsplaza@foodbase.nl. Daarna wordt u geïnformeerd over de beschikbare documentatie en wordt - indien gewenst – een testaccount voor u aangemaakt wat in principe 3 maanden geldig is.

Kosten voor aanvullende inhoudelijke ondersteuning worden uitsluitend gemaakt na ontvangst van een daartoe getekende schriftelijke opdracht aan NBC/FoodBase. Deze kosten zijn voor rekening van de softwareleverancier.

Nadat de koppeling gerealiseerd is, maakt u als derde partij gebruik van het account van uw opdrachtgever voor het daadwerkelijk insturen of ophalen van gegevens via XML. Op het gebruik van dit account zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Is de koppeling gerealiseerd, dan kunt u een vermelding krijgen op de website van SpecsPlaza. Mail daarvoor uw contactgegevens (naam bedrijf en website) naar de Servicedesk en geef aan wat uw doelgroep is (leveranciers of afnemers).


Disclaimer: vermelding van namen van softwareleveranciers of ICT-dienstverleners op deze website houdt geen kwaliteitsoordeel door SpecsPlaza of FoodBase in.